Един от създателите на хор „Боян Чонос“. Диригент на детски и селски хорове. Ръководител на театрални и танцови състави.

     Съставител на два сборника с песни от Видинския край, издадени през 1962 и 1968г.