Гена Василева е родена в с. Толовица, Макрешка община през 1902 г. Народна певица. Нейни песни са публикуване в сборника на Васил Стоин „Народни песни от Тимок до Вита“/1928/. Най-популярни са – „Сърдито либе“, „Сечко месечко, мой мили брайно“, „Та кому е тънка жената“ и др.