Писателят Веселин Шишков е роден през 1940 г. в с. Градец. Работил е като журналист във вестниците на Стопаски Химически комбинат – Видин „Трибуна на химика“ и „Видахим“.

Автор е на книгите – „Горещини. Новели“ /1975/, „Дамски гамбит. Повест“ /1999/ и „Пътища за рая. Новели /1999/.