Роден е във Видин. Възпитаник на Софийското музикално училище, специалност „Виолончело“. Специализирал във Виена. Изнасял концерти в Бразилия, Колумбия и Венецуела. През 1923 г. е назначен за преподавател в Колумбийската консерватория, а през 1927 г. става професор в Хаванската консерватория, Куба. През 1930 г. по покана на дружество „Китара“ гостува на Видин и изнася концерти пред местната публика.