Роден е на 6 април 1955 г. в с. Брест, Плевенско. От ранна детска възраст проявява интерес към изобразителното изкуство. Висшето си образование завършва във Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”, специалност “Живопис” в класа на проф. Александър Терзиев и проф. Станислав Памукчиев. От 1982 г. живее във Видин и преподава в СОУ” Св.Св. Кирил и Методий”. Създател и ръководител е на Детската школа по изобразително изкуство “Никола Петров”.

Творчеството на Меселин Маринов – Нацин е жанрово и стилово многообразно и богато в тематично отношение – експресионизъм, наивизъм, реализъм и модернизъм са стилове, чрез които пресъздава и натюрморти, и пейзажи, и портрети, и композиции, и т.н.

Емблематични негови творби са: “Бялата лястовица”, “Кувадис I” и “Кувадис II”, “Цветът на демокрацията” и др. Картини на художника са собственост на множество галерийни и частни колекции.

Член е на СБХ от 1992 г., а през 1998 г. е избран и за предсадател на дружеството на СБХ във Видин.  Участник е в десетки ОХИ във Видин и страната, както и в тематични и юбилейни изложения и самостоятелни изложби.