Роден е на 2 декември 1942 г. в с. Воднянци. Висшето си образование завършва в СУ“Св. Климент Охридски“, специалности „Българска и френска филология“ през 1967 г. Същата година постъпва на работа като журналист в Българска телеграфна агенция. В периода 1969-1976 г. е завеждащ кореспондентско бюро на БТА в Москва, а от 1976 г. до 1979 г. е зам. главен редактор на Главна дирекция „Информация за чужбина“ на агенцията. В годините 1979-83 г. е кореспондент на БТА за Франция, Белгия и Швейцария. След завръщането си в България в продължение на 10 години е главен редактор на едно от най-популярните списания в страната „Паралели“. През периода 1991-1993г. е директор на издателство „Прес-Есперанто“ и едновременно с това главен редактор на сп. „Панорама Есперанто“.

Работил е като журналист във вестниците „Отечествен вестник“, „Отечествен фронт“/1994-96/ и „Жена“ /1997-98/. Бил е главен редактор на „Жълт вестник“/2000-05/ и на сп. „За жената“/2005-12/ и отговорен редактор на в. „Женски тайни“.

След пенсионирането си е бил редактор в три големи издателства – „Сиела“, „Книгомания“ и „Слънце“, а списъкът на редактираните от него книги надхвърля цифрата 50.

Венелин Митев е преводач на есперанто на произведения на Пейо Яворов, Елисавета Багряна, Дора Габе, Христо Радевски, Радой Ралин и други класически и съвременни български поети, някои от които са издадени в отделни книги или са включени в сборници и антологии. Превежда и от есперанто на български творби на Уилям Олд, Марджъри Буолтън, Джорджо Силфер, Ели Урбанова, Хилда Дрезен и други големи есперантски поети. Неговите преводи на поезията на създателя на международния език Л. Л. Заменхоф са издадени в отделна книга „La Vojo“/Пътят/1994/. Превежда художествена и документална литература и от френски език.

Автор е на книгите – „Двойници и самозванци“/1991/, „Tradukarto“/Изкуството на превода, на есперанто /1991/, „Somero Cigana“/Циганско лято, на есперанто/1993/, „Едва средпът. Стихосбирка“/1993/, „Взривени сънища. Стихосбирка“/2002/, „Големите любови на българските поети и писатели“/2012/, „Големите любови на българските артисти, музиканти и художници“/2014/, „Големите любови на българските царе, министри и авантюристи“/2015/, „Vaganto inter la steloj“/Скитник между звездите, на есперанто“/Загреб/ /2016/, „Прогонените гении на България“/2016/, „Българи, за които говори светът“/2017/.

Венелин Митев е насител на Голямата награда на Съюза на българските журналисти/1978/ и на орден „Св.св. Кирил и Методий“, първа степен/1979/

Има две дъщери и трима внуци.