Родена е през 1847 г. в с. Плешивец. Една от първите народни певици, самодейки, чиито песни намират място във фолклорни сборници с български народни песни. Притежавала е много богат репертоар. Сред съхранените нейни песни са – „Рано съм цвекье сеяло“, „Седну Марко вечер да вечера“, „Велико, кадъно, вечеряла ли си?“ и др.