Журналистът, поетът и общественикът д-р Васил Иванов Ненов е роден на 12 май 1876 г. в гр. Севлиево. През периода 1901-1915 г. е главен лекар на Видин. Занимава се активно със здравна просвета чрез беседи и здравни брошури. Редактор е на видинските издания сп. „Здравие“ /1906-1924/ и в. “Видински общински вестникъ“ /1909-1915/. Редактор и уредник на в. „Народно здраве“ /1937-1940/. Сътрудник и автор на статии за списанията „Българска сбирка“,  „Народна целина“, „Просвета“,  „Селска младеж“, „Социалдемократ“, „Фар“ и др. и на в. „Трезва борба“.

Васил Ненов е автор и на поетични и прозаични творби както и на произведения за деца, публикувани в различни издания и по различни поводи.

Умира на 16 декември 1950 г. в София.