Художникът Васил Лазаров е роден през 1926 г. в с. Салаш. След гимназиалното си образование вероятно е завършил някой от институтите за учители със специалност „Изобразително изкуство“. Бил е учител по рисуване в училището в родното си село, активен участник в художествената самодейност и блестящ шахматист.

Основното му занимание след напускането на селото е като илюстратор на детски книжки и издания за деца.