Журналистът Борис Миленков завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ и започва работа като журналист във в. „Червено знаме“ – Видин. Бил и зам.главен редактор на вестника, преди да го изпратят на партийно-полотическа работа в община Макреш, където няколко години е и първи секретар на Общинския комитет на Българската комунистическа партия.