Роден е през 1915г. Автор на фейлетони, очерци, разкази и легенди.

     За повече информация виж ДА-Видин, Ф-909.