Юристът, общественикът и публицистът Богдан Минков е роден на 27 юли 1924 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1942 г. и е изпратен в офицерската школа гр. Плевен, но е произведен в офицерски чин в навечерието на края на Втората световна война, поради което не взема участие в нея. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ и става адвокат във Видин, упражнявайки адвокатската си професия до пенсионирането си. През 1991 г. е поканен и приема да бъде юрист консулт на община Видин, а през 1993 г. е избран за Председател на Видинския окръжен съд и го председателства до 1998 г.

Печатал е свои статии и публицистични материали предимно в специализираните правни издания. Автор е на книгата „Видин, какъвто беше. Спомени от 30-те и 40-те години на ХХ в.“ /2003/.

Богдан Минков умира на 16 април 2004 г. във Видин.