Бисерка Овчарова е била диригент на Детския пионерски хор на Видин, на хоровата формация „Сияние“ при Софийското читалище „Райко Алексиев“ и на Дамски хор „Ран Босилек“ при ОНЧ „Антон Страшимиров“ – София /1978-2020/.