Бисерка Вълканова е родена на 26 октомври 1964 г. във Видин. През 1983 г. завършва Средното художествено училище “Акад. Дечко Узунов” – Казанлък, специалност “Изящни изкуства”, а през 1988 г. се дипломира във Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”, специалност “Графика”.

Преподава изобразително изкуство и дизайн в СУ “Св.св. Кирил и Методий” – Видин.

През 1996 г. и 1997 г. Бисерка Вълканова има самостоятелни изложби във Видин.

Във фонда на Художествена галерия “Никола Петров” е съхранена нейната графика “Риба”.