Диригент на смесения хор към музикално дружество „Китара“.