Флейтистът Аспарух Банкерски е роден във Видин. ъзпитаник е на първата създадена във Видин музикална школа от Стефан Вапорджиев /виж отделна статия/. Професионален флейтист в САЩ.