Роден е във Видин. Завършва Софийското музикално училище, специалност “Контрабас” и специализира в Париж. Изнася множество концерти в София, Видин, Берлин и редица европейски градове. На концерта в Берлин, поради невиждана и слушана до тогава похватност върху струните на неприетия за солиращ инструмент, какъвто е контрабасът, е наречен “Паганини на контрабаса”.

През 1929 г. се завръща в България и е назначен за преподавател в Музикалната консерватория..