Архитект Цветан Митов Върбанов е роден е в с. Старопатица, Кулска община. Син е на дългогодишния учител в селото Мито Върбанов, който е автор на неиздадена история на селото.

Цветан Върбанов завършва архитектура в Белград и е бил архитект на гр. Видин.