Италианец. Изработил е плана на катедралния храм “Св. Димитър”.