Архитект Бахнани е италианец. Изработил е плана на Катедралния храм „Св. Димитър Солунски“.