Анка Бобанова е дългогодишна солистка на смесения хор „Боян Чонос“ и видинската самодейна оперета от тяхното създаване.

В продължение на 20 години е секретар на читалище „Цвят“ /1956-1975/.