Роден е във Видин, но родовият му корен е от с. Гайтанци. Висшето си образование завършва във ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Живопис“. Работи като учител в ОУ“Любен Каравелов“