Роден е на 26 октомври 1876 г. в гр. Севлиево. През 1897 г. завършва Софийския университет, специалност “История”. През периода 1897-1918 г. учителства във Видин и други училища в страната. Той е един от учредителите и най-активни дейци на Българския учителски съюз. Бил е главен редактор на вестниците  “Съзнание”,  “Народ” и “Искра” и народен представител в XVIII-то /1919-20/ и в XXIV-то/1938-39/ народни събрания. От 1920 г. до 1930 г. е щатен секретар на Българското историческо дружество.

Иван Пастухов е автор на множество статии и публицистични материали, както в редактираните от него вестници, така и в специализирани и ежедневни издания, както и на учебници  и помощни материали по история за гимназиалните класове и преподавателите по история. Издава и няколко монографични изследвания – “Римската власт на Дунава”/1927/, “Старите траки в България”/1929/, “Турски шпионаж между българската емиграция в Румъния”, “Българска история”  т.1/1942/ и др. Особен интерес  представлява и биографичната му книга “Из преживяното. Спомени, статии, речи” /2008/.

Умира на 1 май 1961 г. в София.