Роден е през 1926г. в с.Връв. Баща му е бил кмет на селото. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше задочно в Харковския държавен университет, специалност „Руска филилогия“. Седем години работи по строителни обекти на СССР. Работил е и живял или само  е посетил над 20 страни от всички континенти.

      Пише поезия от ученическите си години.  Публикувал е стихове, очерци и статии по културни и социално етични проблеми в България и Съветския съюз. Публикациите му са над 150.

     Ангел Първанов е  издал  9 стихосбирки и една прозаична книга – „Ненахранена любов. Стихотворения“/1991/, „Съседи на зората, Стихотворения“, „Прегръдки във ваканции“ и др.  През 2008г. излиза т.1 на сборника с избрани стихотворения „Стръмен сезон“.