Арх. Ангел Недялков е роден през 1955 г. във Видин. Висшето си образование завършва във Висшия инженерно строителен институт – София. Бил е главен архитект на община Видин от 2007 г. до 2019 г. и ръководител на проекта за резервация на Видинската синагога.