Роден е през 1891 г. в с. Мали Дреновец. Народен певец, самодеец, чиито песни са записани от няколко български фолклористи. В репертоара му са песните – „Закукала кукувица“, „Тодоро, жена паметна“, „Збирайте се, збирайте се да седиме“ и др.