Роден е през 1891 г. в с. Мали Дреновец. Народен певец, самодеец, чиито песни са записани от няколко български фолклористи. В репертоара му са песните – “Закукала кукувица”, “Тодоро, жена паметна”, “Збирайте се, збирайте се да седиме” и др.