Архитект Анна Стоенелова е включена в раздел „Поети и писатели“ на сайта „Видински алманах“.