Роден е на 3 май 1892 г. в гр. Струга. Завършва художественото индустриално училище в София/ днес Художествена академия/ при Ж. Спиридонов. Участва във войните 1912-1918 г. През 1921-22 г. специализира в Прага. През 1932 г. става преподавател, а през 1937 г. професор по маделиране  и скулптура в Художествената академия.

Работи в областта на кавалетната и паметниковата скулптура, създава множество бюстове и фигурални композиции. Темите в творчеството му  са от историческото ни минало, фолклора, трудовия бит и военните години.

Анастас Дудулов е автор на паметника на Екзар Антим I във Видин. Изработва и паметници на поп Богомил, Константин Величков, разстреляните русофили, падналите за родината чепинци и др. Негов и барелефа на Иван Вазов поставен върху родната му къща.

Скултурът има множество награди от прегледи, пленери и конкурси, но сред тях като най-значими са Златния медал от Парижкото изложение на релефа/1931/ и ордена „Св.св. Кирил и Методий“ I-ва степен/1961/.

Умира на 25 април 1971 г. в София.