Анастасия Гюкова е родена през 1941 г. в с. Бърдарски геран, Врачанска област. Средното си образование завършва в Художествената гимназия – София, а висше в Националната художествена академия, специалност „Декоративно-монументална скулптура“ в класа на проф. Любомир Далчев и от 1965 г. до 1980 г. е уредник в Художествена галерия „Никола Петров“ – Видин. Заедно със съпруга си Продан Проданов /виж отделна статия/ са ангажирани в пространственото оформление на паркови и общестени зони и монументалната украса във Видин и окръга. През 1980 г. и двамата се преместват да живеят и творят в с. Бузовград, Казанлъшко.

Тя работи основно в областта на малката пластика, барелефа и паното, но има и монументални произведения, сред които е скулптурата „Майка с дете“ във Видин, която е разположена в парковото пространство срещу читалище „Цвят“. Заедно със съпруга си Продан Проданов са автори и на барелефа с гълъбите над входа на община Видин и на скултурната композиция „Семейство“, в близост до Къщата с куклите, а във фонда на Художествена галерия – Видин се съхраняват няколко нейни малки пластики. Участвала е в десетки изложби в окръжните градове на страната и има 5 самостоятелни изложби в София, Бургас и Казанлък.