Пианистката, музикалният педагог, диригентът и корепетиторът Албена Лисова е родена на 15 юни 1963 г. във Видин. Средното си образование завършва в Плевенското музикално училище, специалност „Пиано“, а висше в Академията за музикално и танцово изкуство – Пловдив, специалност „Музикална педагогика“. Работила е като диригент на детския хор към Пионерски дом – Видин, като хормайстор и корепетитор на хор „Георги Димитров“ при Завода за помпи, като преподавател по пиано и музикална теория в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ и като учител по музика в още две видински училища. 

Албена Лисова е диригент на хор „Видин“ при читалище „Цвят“, преподавател по пиано в школата към читалището и корепетитор. Има и  десетки участия като хоноруван пианист в концертите на Симфониета-Видин и други концертни и музикални изяви.