Доц.ктн инж. Ангел Панталеев Стефанов

Роден е на 6 септември 1944г. в с.Търговище. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия. През 1967г. завършва МИИТ-Москва, специалност „машинно инженерство“. В същия институт през 1972г. защитава и кандидатската си дисертация на тема „Проблеми в работата на силовите тиристорни инвентори при захранването им от локомотивния дизел-генератор“.
Професионалната му дейност започва като технолог в Локомотивно депо – София/1967-69г./ и ръководител на сектор в Железопътния завод – София/1972/. През същата година става старши преподавател в ПЖИ – София. През 1980г. е научен сътрудник в ИЕЖПТ, а от 1981г. е назначен за главен асистент в катедра „Железопътна техника“ на ВМЕИ“В.И.Ленин“-София, където през 1988г. става доцент.
През 1990г. създава частната фирма „Транском С – жп елементи и системи“ със седалище в гр.Белоградчик, която произвежда и доставя над 500 резервни части и системи за ПЖПС и контактната мрежа на БДЖ.
Автор е на десетки рационализации в областта на системите за управление на подвижния жп състав и на множоство публикации, учебници и учебни помагала сред които с особена популярност се ползва изданието „Локомотиви“/в съавт.1980/.
Носител е на тре златни значки на ТНТМ/1972, 19761 1980/ и член на Българската федерация на радиолюбителите от 1962г.