Доц.ктн инж. Ангел Панталеев Стефанов

Доц. ктн инж. Ангел Панталеев Стефанов е роден  на 6 септември 1944 г. в с. Търговище. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия. През 1967 г. завършва МИИТ /Московски институт за инженери в транспорта/ – Москва, специалност „Машинно инженерство“. В същия институт през 1972 г. защитава и кандидатската си дисертация на тема „Проблеми в работата на силовите тиристорни инвентори при захранването им от локомотивния дизел-генератор“.
Професионалната му дейност започва като технолог в Локомотивно депо – София /1967-69 г./ и ръководител на сектор в Железопътния завод – София /1972/. През същата година става старши преподавател в ПЖИ – София. През 1980 г. е научен сътрудник в Института по електрификация на железопътния транспорт, а от 1981г. е назначен за главен асистент в катедра „Железопътна техника“ на ВМЕИ “В.И.Ленин“- София, където през 1988 г. става доцент.
През 1990 г. създава частната фирма „Транском С – жп елементи и системи“ със седалище в гр. Белоградчик, която произвежда и доставя над 500 резервни части и системи за ПЖПС и контактната мрежа на БДЖ.
Автор е на десетки рационализации в областта на системите за управление на подвижния жп състав и на множество публикации, учебници и учебни помагала сред които с особена популярност се ползва изданието „Локомотиви“ /в съавторство /1980/.
Носител е на три златни значки на ТНТМ /1972, 1976, 1980/ и е член на Българската федерация на радиолюбителите от 1962 г.