Ст.н.с. II ст. ктн инж. Стоян Иванов Вълчев

Ст.н.с. II ст. ктн инж. Стоян Иванов Вълчев е роден на 10 декември 1939 г. в с. Толовица, община Макреш. Завършва Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство, Русе. През периода 1963-65 г. работи като инженер в управление „Земеделие“ – Ямбол. През 1979 г. защитава дисертация и му е присъдено научно звание „кандидат на техническите науки“, а през 1981 г. става старши научен сътрудник II степен.
Работи основно в областта на механизацията на зеленчукопроизводството.
Автор е на множество публикации, изобретения и рационализации.