Проф.д-р Станко Нинчев Петров

/1881 – 1952/
Роден е на 9 април 1881 г. в с. Ново село. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. Започва следването си в Берн, Швейцария през 1898-1900 г. и го завършва в Щутгарт, Германия през 1904 г. по специалността „ветеринарна медицина“. През периода 1908 – 1910 г. специализира коневъдство в Германия, Австро-Унгария и Швейцария. От 1911 г. до 1913 г. е директор на конезавода „Клементина“, край Плевен, след което преминава на работа като главен инспектор по животновъдство в Министерството на земеделието. След 1919 г. се отдава на преподавателска и научна дейност. През 1923 г. става доцент и един от основателите на Ветеринарномедицинския факултет на Софийския университет, чийто декан е през 1929-1930 г. и 1932-1933 г. От 1926 г. е професор.
Сред по-значимите му научни трудове са: „Ветеринарна хигиена“-част първа/1930/„Една кринологична студия за говеждата раса в Пловдивски окръг“, „Наука за храненето на домашните животни“ и др.
И двамата му синове Станко Петров Петров и Коста Петров Петров са лекари и професори /виж отделни статии/.

Проф. Станко Нинчев Петров умира на 23 март 1952 г. в София.