Проф. д-р Станко Петров Нинчев /1881-1952/

Проф. д-р Станко Петров Нинчев е роден на 9 април 1881 г. в с. Ново село. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. Започва следването си в Берн, Швейцария през 1898-1900 г. и го завършва в Щутгарт, Германия през 1904 г. по специалността „Ветеринарна медицина“. През периода 1908 – 1910 г. специализира коневъдство в Германия, Австро-Унгария и Швейцария. От 1911 г. до 1913 г. е директор на конезавода „Клементина“, край Плевен, след което преминава на работа като главен инспектор по животновъдство в Министерството на земеделието. След 1919 г. се отдава на преподавателска и научна дейност. През 1923 г. става доцент и един от основателите на Ветеринарномедицинския факултет на Софийския университет, чийто декан е през 1929-1930 г. и 1932-1933 г. От 1926 г. е професор.
Сред по-значимите му научни трудове са: „Изследвания върху телестното развитие на развъдния материал от арабска, полукръвна английска и англоарабска раси в заводите Калиюк и Клементина“ /1929/, „Ветеринарна хигиена“-част първа /1930/, „Една кринологична студия за говеждата раса в Пловдивски окръг“, „Наука за храненето на домашните животни“ и др.
И двамата му синове ген. проф. д-р Станко Станков Петров и проф. д-р Коста Станков Петров са лекари и научни работници /виж отделни статии/.

Проф. Станко Петров Нинчев умира на 23 март 1952 г. в София.