Д-р Сашка Божкова Бизеранова – Стоянова

Родена е на 18 октомври 1961 г. в с.Ново село, област Видин. Основното си образование завършва в ОУ” Св.Св. Кирил и Методий” в родното си село, а средно в СОУ” Димитър Благоев”-Видин.
През 1979-1982 г. следва и завършва висшето си образование в ИПИ ”Димитър Михайлов”-Силистра, със специалности – учител по български и френски език и физическо възпитание. Две години е учител в с.Ново село, след което кандидатства и е приета като редовен студент в СУ” Св. Климент Охридски”-специалност история и философия и специализация по етнография. Завършва университета през 1988 г. и започва работа в Регионален исторически музей – Видин, в началото като екскурзовод, а по късно като специалист в отдел”Етнография”.
През 2012 г. защитава докторската си дисертация на тема „Между живота и смъртта. Погребални и поменални обичайни практики при българи и власи във Видинско” с научен консултант доц. д-р Таня Бонева, в СУ ”Св. Климент Охридски”.
Д-р Сашка Бизеранова има над 50 публикации и следните самостоятелни издания – „Празнуване на светец в Ново село, Видинско”(2001 г.), „Опит за психологически портрет на новоселянина”(2009 г.), „Между живота и смъртта – погребални и поменални обичай при българи и власи във Видинско”(2013 г.), „Погребалната обредност във Видинско през периода 1944-1989 г.”(под печат). През 2018 г. излезе и книгата ѝ “Принос към историята на Ново село”.
Д-р Бизеранова има двама сина.