Д-р Сашка Божкова Бизеранова – Стоянова

Д-р Сашка Божкова Бизеранова – Стоянова е родена на 18 октомври 1961 г. в с. Ново село, област Видин. Основното си образование завършва в ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” в родното си село, а средно в СОУ ”Димитър Благоев”- Видин.
През 1979-1982 г. следва и завършва висшето си образование в ИПИ ”Димитър Михайлов”- Силистра, със специалности – учител по български и френски език и физическо възпитание. Две години е учител в с. Ново село, след което кандидатства и е приета като редовен студент в СУ ”Св. Климент Охридски”- специалност „История и философия“ и специализация по етнография. Завършва университета през 1988 г. и започва работа в Регионален исторически музей – Видин, в началото като екскурзовод, а по късно като специалист в отдел”Етнография”.
През 2012 г. защитава докторската си дисертация на тема „Между живота и смъртта. Погребални и поменални обичайни практики при българи и власи във Видинско” с научен консултант доц. д-р Таня Бонева, в СУ ”Св. Климент Охридски”.
Д-р Сашка Бизеранова има над 50 публикации и следните самостоятелни издания – „Празнуване на светец в Ново село, Видинско” (2001), „Опит за психологически портрет на новоселянина” (2009), „Между живота и смъртта – погребални и поменални обичай при българи и власи във Видинско” (2013), „Погребалната обредност във Видинско през периода 1944-1989 г.” /2016/, „Принос към историята на Ново село“ /2018/, „Сенките на легендите“ /2022/ и „Принос към етнографията на Ново село, Видинско“ /2023/.