Доц. д-р инж. Петър Николов Томов

Доц. д-р инж. Петър Николов Томов е роден на 27 юни 1935 г. в с. Салаш. През 1960 г. завършва ВТУ “А. Кънчев“ – Русе, специалност „Селскостопанско машиностроене“ и започва работа като конструктор в НИМЕСС. През 1961 г. е назначен за преподавател, а от 1967 г. за старши преподавател във ВА “Г.С. Раковски“ – София. Същата година защитава докторската си дисертация на тема „Исследование процеса и повышение производительности алмазного шлифования труднообработваемых материалов“ в СТАНКИН, Москва, СССР. През 1972 г. става главен асистент в катедра ТМММ при ВМЕИ – София, а през 1976 г. е избран за доцент по металорежещи машини и технология на машиностроенето. От 1996 г. е доцент в катедра „Машиностроене“ на ТУ-София – Филиал Сливен.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: металорежещи машини и технология на машиностроенето, обработване чрез рязане, дидактика на висшето образование и др..
Автор е на множество публикации и на учебното издание „Металорежещи машини и технология на машиностроенето“ /1987,1999/.