Проф. Миглена Илиева Николчина, дфн

Проф. Миглена Илиева Николчина, дфн е родена на 11 октомври 1955 г. в с. Ружинци. Дъщеря е на писателя Илия Николчин /виж отделна статия/. Средно образование Миглена завършва в Софийската английска гимназия през 1974 г. През 1979 г.се дипломира с отличен успех в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Английска филология“. От 1980 г. до 1984 г. работи като специалист във Философския факултет на СУ. Доктор на филологическите науки е от 1984 г. след защита на дисертация на тема „Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм“.
Преподавателската й дейност започва през 1984 г. като асистент по история на античната и западноевропейска литература в Катедра по теория и история на литературата към Факултета по славянски филологии при СУ. От 1989 г. е главен асистент. През периода 1990-1993 г. е асистент по английска литература в университета в Западно Онтарио, Канада, където защитава дисертационния си труд „Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния УЛФ през Юлия Кръстева“ и получава образователната и научна степен доктор по английска литература. През 1994 г. става доцент. От 2005 г. до 2014 г. е ръководител на Катедра по теория и история на литературата към Факултета по славянски филологии на СУ, а от 2012 г. е професор. Чете лекции и във Философския факултет на СУ по социални изследвания на пола, а от 1995 г. до 1997 г. е хоноруван преподавател в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“, Шуменския университет и НБУ.
В годините от 1998 г. до 2000 г. е директор на Програмата за социални изследвания на пола в Централноевропейския университет в Будапеща. Специализирала е в същия университет, в Института по хуманитарни науки във Виена /2001/ и в Института за академични изследвания в Принстън, САЩ през 2001-2002 г.
Първите й научни публикации са от началото на 80-те години. През 1994-98 г. е главен редактор на в. „Литературен вестник“. От 2005 г. до 2006 г. е създател и главен редактор на списание „Алтера“, а от 2007 г. до 2008 г. на списание „Алтера академика“. От 2004 г. до 2007 г. е неотменно член на първите четири издания на конкурса за GSM-поезия на М-тел.
Научните области в които твори и преподава проф. Миглена Николчина са: литературознание, сравнителни литератури, литература на модернизма, политики на идентичността и различието, социални изследвания на пола, психоаналитични перспективи към формирането на пола, страст и мъжественост в женската литература, сексуалност, идентичност и любов в литературата и изкуството на 20 век, полово-специфични особености на съзнанието и езика, социоанализа и междучовешки отношение, възгледите на Фройд за формиране на пола и феминистките им критики и т.н.
Сред десетките ѝ публикации на български и чужди езици се открояват: „Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм“ /1988/, „Човекът – утопия“ /1992/, „Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева“ /1997/, „Смисла и майкоубийство“ /Скопие, 2000/, „Родена от главата. Фабули и сюжети в женската литературна история“ /2002/, „Значение и матереубийство“ /Москва, 2003/, „Jelentes es anyagyilkossag“ /Будапеща, 2004/, „Matricide in Landuage“/Ню Йорк, 2004/, „Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години“ /2012/, „Деви, рицари, кралици. Любовта в литературата на Средновековието и Ренесанса“ /2014/.
Проф. Миглена Николчина е автор и на няколко стихосбирки и сборници с разкази – „Три след полунощ“ /1985/, „Билет за Вега. Разкази“ /1990/, „Скръб по Далчев“ /1993/, „Асимволия“ /1995/, „Кратки разкази за любовта и писането“ /1998/, „Градът на амазонките“ /2008/.