Проф.д-р Людмила Йорданова Николова

Родена е на 17 декември 1948 г. в с.Ново село. Средното си образование завършва във II-ра Видинска гимназия със златен медал. Участва в Националния  отбор на 8-та Международна ученическа олимпиада и получава втора награда. През периода 1966-1971 г. завършва висшето си образование във Факултет по математика и механика на Ленинградския държавен университет. От 1975 г. до 1979 г. е докторант във Воронеж. През 1980 г. защитава докторската си дисертация в СУ. Преподавател по математика в Катедра „Математически анализ“ във Факултета по математика и информатика на СУ и след пенсонирането си продължава да е ангажирана с преподаване в университета.

Проф. Людмила Николова  има научни интереси и преподавателската и публицистична ѝ дейност са свързани с функционалния анализ – теория на Банаховите пространства, интерполация на линейните оператори, неравенства и т.н.

В научните си публикации има 19 съавтори от чужбина.

Съпругът й проф.Красимир Иванов е преподавател във ВТУ“Т.Каблешков“-София.