Проф. Александър Виденов Нейнски

/1920 – 2003/
Роден е на 12 септември 1920г. в с.Стакевци. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия и през 1938г. е приет в Музикалното училище в София, където става ученик на проф.Христо Обрешков и проф.Владимир Аврамов. От 1942г. е студент в Държавната музикална академия специалност „виола“. Тук негови преподаватели също са водещи музикални педагози и специалисти като проф.Стефан Магнев и проф.Стефан Сугарев. Професионалната му кариера започва през 1945г. в Ансамбъла на МВР и продължава в Софийската народна опера. В периода 1949-1953г. е на специализация в Полша, където усъвършенства музикална си култура и умения при проф.Яржембски и проф.Раковски. Завръща се в България и е назначен за солист водач на групата на виолите отново в Софийската народна опера. Едновременно с музикалната си дейност започва да се реализира и като педагог и става асистент по виола в ДМА. От следващата 1954г. е назначен и за началник на отдел „Училища по изкуствата“ в Министерството на културата. От 1956г. е доцент, а от 1964г. професор по виола. Неговите възпитаници са едни от водещите виолисти, музикални дейци и педагози в България – проф.Огнян Станчев, проф.Димитър Чиликов, доц.Георги Стоянов, Благовест Жеков, Бедрос Папазян, Драгомир Захариев и др. От 1956г. до 1962г. е зам.ректор, а на два пъти в периодите 1968-71г. и 1985-87г.- и ректор на Държавната музикална академия „Панчо Владигеров“. От 1970г. до 1984г. е председател на Съюза на музикалните дейци в България. През 1975г. е удостоен със званието „Народен деятел на изкуството и културата.
Проф. Нейнски е автор на много музикални етюди, гами и технически упражнения за обучението по виола.
Неговата сестра Лилия Нейнски също е водеща виолистка и солистка в оркестъра на БНР, виолистка е и съпругата му Катя Нейнски, а племенничка му е известната у нас и в чужбина оперна, джаз и поп певица Весела Нейнски.
Проф.Александър Нейнски умира през 2003г. в София, но в изпълнение на последната му воля семейството му го погребва в родното му село Стакевци.
За повече информация ДА Видин, Ф-1070.