Доц. д-р Иван Коранов Антонов

Доц. д-р Иван Коранов Антонов е роден на 17 юли 1900 г. в гр. Видин. Завършва Видинската гимназия. От 1921 г. до 1927 г. следва и завършва медицина в Грац и Виена. През 1929 г. става преподавател в Нервно-психиатричната клиника – София.
Най-сериозните му научни трудове са: „Вегетативни дистонии“, „Лечение на епилепсията и епилептичните еквиваленти чрез ендолумбална инсуфлация“, „Психопатичните деца от социално и психиатрично гледище“ и др.