Доц.д-р Иван Коранов Антонов

Роден на 17.07.1900г. в гр.Видин. Завършва Видинската гимназия. От 1921 до 1927г. следва и завършва медицина в Грац и Виена. През 1929г. става преподавател в Нервно-психиатричната клиника – София.
Най-сериозните му научни трудове са: Вегетативни дистонии“, „Лечение на епилепсията и епилептичните еквиваленти чрез ендолумбална инсуфлация“, „Психопатичните деца от социално и психиатрично гледище“ и др.