Проф. Иван Захариев Костадинов

Роден е на 9 октомври 1939г. във Видин. Рано остава кръгъл сирак. Има брат доц.Петко Захариев Костадинов/виж отделна статия/.През 1957г. завършва Видинската гимназия и продължава образованието си във Физико-математическия факултет на СУ“Св.Климент Охридски“, специалност „Математика“. Специализирал е в университета в Дубно, СССР. Бил е декан на ФМФ на СУ.
През 1998г. заминава за САЩ. Преподавател е в най-големия университет на Америка в гр.Калъмбас, щата Айова.