Проф. дфн Иван Захариев Костадинов /1939-2021/

Проф. дфн Иван Захариев Костадинов е роден на 9 октомври 1939 г. във Видин. Рано остава кръгъл сирак. Има брат доц. Петко Захариев Костадинов /виж отделна статия/. През 1957 г. Иван Захариев завършва средното с образование във Видинската гимназия и продължава образованието си във Физико-математическия факултет на СУ “Св.Климент Охридски“, специалност „Физика“, производствен профил. Специализирал е като аспирант в Московския държавен университет „Михаил Ломоносов“, СССР при професорите В.Л. Бонч-Буревич и В.Л. Покровски. През 1971 г. защитава кандидатската си дисертация и е назначен за асистент в Катедра „Теоретична физика“ на СУ. Избран е за доцент през 1985 г., а за професор през през 1994 г. Бил е декан на Физико-математическия факултет  на СУ. През 1998 г. заминава за САЩ. Бил е преподавател е в най-големия университет на Америка в гр. Калъмбас, щата Охайо.

Проф. Иван Захариев е преподавал дисциплините – Термодинамика и статистическа физика, Квантова механика, Георетична механика, Математични методи на физиката, Квантова теория на твърдото тяло, Полеви методи във физиката на твърдото тяло, Физика на неподредените системи и др.

Автор е на десетки публикации в специализирани и популярни издания у нас и в чужбина, както и на учебници и учебни пособия като самостоятелни негови издания и в съавторство. В САЩ е сътрудничил на най-елитните списания – „Phis“, „Rev“, „Lett“  и др.

В младежките си години активно е спортувал и има забележителни успехи в плуването, което му донася и званието „Кандидат майстор на спорта“

Умира след продължително боледуване на 5 юли 2021 г. в гр. Калъмбас, Охайо.