Проф. д-р Иван Герасимов Станков,дфн

Роден е на 30 ноември 1956г. в с.Гомотарци, област Видин. От 1961г. семейството му се преселва в гр.Русе, където през 1975г. завършва средното си образование в Техникума по електротехника. През 1983г. завършва „българска филология“ във Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“. Две години работи като преподавател по български език и литература в с.Липница, община Враца. През 1985г. печели асистентски конкурс в катедра „Българска литература“ на ВТУ, където преподава и към настоящия момент. През 1995г. защитава докторска дисертация на тема „Разказът за деца и юноши в периода между двете световни войни“, а през 2010г. и втора, голяма дисертация на тема „Васил Попов в идейно-естетическия контекст на своето време. Аспекти на релативизма и полифонизма“, с която придобива научна степен „доктор на филологическите науки“. Става доцент по Българска литература след Първата световна война през 2002г. и професор по Българска литература след Втората световна война през 2012г. От 2014г. е ръководител на катедра „Българска литература“ във Филологическия факултет на ВТУ. Бил е лектор по български език и литература в Букурещкия университет(2008 – 2012г.).
Проф.Иван Станков е автор на 6 литературоведски книги, публикувал е десетки статии в научни сборници и филологически периодични издания. Обект на литературоведческите му изследвания са българските автори от Христо Ботев през творците от началото на ХХ век и следвоенните поколения до множество съвременни писатели. Превежда от румънски език. Пише и художествена проза.
По-важни публикации – „Скръбният, нежният. Лирическият свят на Асен Разцветников“(1993), „Йовковото творчество“(1995, второ издание 1999г.), „Смърт не може да има. В лирическия свят на Борис Христов“(1996), „На пътя на историята. Творчеството на Димитър Талев“(2002), „Васил Попов. Релативизъм и полифонизъм“(2010), „Фигури на отвъдността в българската литература на ХХ век“(2012).
Преводната литература обхваща заглавията – „Ослепително“т.1, т.2 и т.3(2004,2005 и 2012г.) – роман от Мирча Картареску, „Защо обичаме жените“(2006) – сборник разкази от Мирча Картареску, “Ностал-гия“(2007)- сборник новели от Мирча Картареску и „Червена бабичка съм“(2009) – роман от Дан Лунгу.
Автор е и на художествена проза. Първата му книга е сборника с разкази „Спомени за вода“(2014).