Емил Николов Маринов /1930-2012/

Историкът, краеведът, педагогът, архивистът и летописецът Емил Николов Маринов роден на 18 юли 1930 г. във Видин. Баща му е агроном, а майка му -детска учителка. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1948 г., а висше в СУ “Св.Климент Охридски“ през 1954 г., специалност „История“. По разпределение работи като учител в гимназията в гр. Нови пазар до 1956 г., а след това в с. Любимец и гр. Свиленград. През 1957 г. се завръща в родния Видин и е назначен за уредник в къщата-музей „Боян Чонос“. През 1959 г. е назначен за уредник в раздел „Работническо революционно движение“ на новоучредения Окръжен исторически музей – Видин. Изработва нов експозиционен план и създава сбирките за Тодор Петров в родната му къща в с. Ново село и за Асен Балкански в родната му къща в с. Чупрене. Подпомага и музейното дело в гр. Кула. През периода 1966-67 г. е началник на Окръжния държавен архив. От 1967 г. до 1972 г. е завеждащ методическия кабинет по история на БКП и КПСС към Дом за политическа просвета при ОК на БКП. За няколко месеца е зам. директор на ГПЧЕ “Лиляна Димитрова“- Видин, след което до 1975 г. е директор на ПГ “Димитър Благоев“-Видин, когато е назначен за специалист в Окръжния съвет за изкуство и култура. През 1979-1990 г. е завеждащ партийния архив на ОК на БКП-Видин.
Емил Маринов е автор на десетки публикации в партийния, ежедневен и периодичен печат. Самостоятелно или с колектив издава следните книги, албуми, брошури и дипляни – „Упътване за изучаване на историческото и героично минало на селищата във Видински окръг“ /1959/, „Героичното минало на Видински окръг“- албум /1961/, „Препоръчителна библиография. Революционното минало на Видински окръг“ /1961/, „Народен музей. Видин“- пътеводител /1963/, „Септемврийското въстание 1923 година във Видински окръг“ /1963/, „Исторически календар за революционното дело във Видински окръг“ /1966/, „В защита на Октомври-1919-1923“ /1967/, „70 години Видинска партийна организация“ /1968/, „По пътя на безсмъртието“ /1972/, „75 години Видинска партийна организация“ /1973/, „Развитие на изкуството и културата във Видински окръг в цифри“ /1977/, „Тодор Петров“ /1978/, „80 години Видинска партийна организация /1978/, „60 години от Септемврийското антифашистко въстание 1923 г. /1983/, „История на Видинската окръжна организация на БКП“ /1983/, „В бой за свобода“ /1983/, „Видински окръг – 40 години социалистически възход“ /1984/, „Тодор Петров. 1878-1988“ /1988/. В държавен архив Видин са предадени на съхранение и 20 непубликувани исторически трудове на Емил Маринов, които са ценен източник на сведения за значими събития и личности от историята на Видинския край, както и готовите за печат „Азбучна история на Видинския край“ и „История на видинската гимназия“.
Емил Маринов умира през 2012 г. във Видин.
За повече информация търсете ДА-Видин, Ф 1210.