Доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова – Калчева, дм е родена на 25 ноември 1954 г. във Видин. По майчина линия е в родствена връзка с един от най-мащабните дарители в историята на гр. Видин, Тома Лозанов, а по бащина родовият ѝ корен е от с. Арчар. Сестра е на арх. Славян Славчев Бурулянов /виж отделна статия/. Средното си образование тя завършва във Видинската гимназия през 1972 г. с отлична диплома и златен медал, а висше във Висшия медицински институт – София през 1978 г., също с отличие. През 1979 г. печели конкурс за асистент в Катедрата по съдебна медицина при МА-София, а през 1984 г. е избрана за старши асистент. В периода 1984 -1988 г. е съдебен медик в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. През 1989 г. е назначена за старши асистент в Катедрата по съдебна медицина при Медицински университет – Варна, а от следващата година е главен асистент. През 1992 г. защитава дисертацията си на тема „Морфология на проводната система на сърцето у човека при скоропостижно починали от остра и хронична исхемична болест“. От 2007 г. е доцент в Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология във Варненския медицински университет.

Доц. д-р Ирина Бурулянова-Калчева е спициализирала в Медицинска академия-София, в Ленинград, СССР и в столицата на Крит – Хераклион.

Тя е изнасяла лекции и е водила упражнения по съдебна медицина и деонтология пред студенти медици, стоматолози, помощник фармацевти, ренгенови лаборанти, зъботехници, саниарни инспектори, рехабилитатори, медицински сестри и акушерки, специализанти по здравен мениджмънт и др., както на български така и на английски език.

Автор и съавтор е на специализирани и учебни издания и на статии на български и чужди езици. През 2001 г. излиза от печат и монографията ѝ „Сърдечни ритъмни нарушения като причина за внезапна сърдечна смърт“.

Доц. д-р Ирина Бурулянова-Калчева е била член на Дружеството на съдебните медици, на Балканската академия по съдебна медицина, на Европейската и българската асоциация на тъканните банки и на други съсловни и обществени организации и структури.

Умира на 31 ноември 2021 г. във Варна.