Акад. Никола Иванов Недялков е роден  на 24 март 1852 г. в гр. Свищов. Като стипендиант завършва Николаевската гимназия в Русия /1874/. Висшето си образование завършва в Петровската земеделска и горска академия „Климент Тимирязев“ в Москва през 1878 г. През 1879 г. е назначен за член на Видинския окръжен съд, а от същата година до 1881 г. е лесничей във Видин. От 1882 г. до 1887 г. е директор на Видинската мъжка гимназия. С помощта на учениците започва да създава колекция от насекоми. През периода 1889-1894 г. е началник на отделение в Министерството на народното просвещение.

Избран е за действителен член на БАН /1902/.

Никола Недялков има публикации в ежедневния и периодичния печат, както и в специализирани издания. Автор е на 14 научни труда, сред които с особена популярност се ползват книгите „Най-вредителните за овощните дървета насекоми и средства за изтребването им“, „Нашата ентомологична фауна“ и др.

Умира на 8 октомври 1919 г. в София.