Ст.н.с. II ст. д-р Здравчо Макариев Иванов е роден на 10 юли 1936 г. в с. Габрашевци, Кюстендилска област. През 1959 г. завършва Висшия селскостопански институт – София и постъпва на работа като агроном в ТКЗС гр. Димово, а от 1960 г. до 1962 г. е председател на стопанството. През 1965 г. става научен сътрудник, а през 1986 г. старши научен сътрудник II степен. От 1992 г. е директор на Института по овощарство в гр. Кюстендил.

Здравчо Димитров работи в областа на обработката, торенето и подръжката на овощните растения, беритбата и съхранението на овощните плодове.

Автор е на десетки публикации и на 2 книги, посветени на овощарството.

Член е на Европейското дружество за приложение на нови методи в земеделието.