Акад. проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн /1939-2021/

Акад. проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн е роден на 29 април 1939 г. в с. Скомля, община Белоградчик. Завършва средното си образование в Белоградчишката гимназия, а висше в Медицинска академия, София.
Започва медицинската си кариера като невролог в болницата в Белоградчик /1964-1967/ и след спечелени конкурси става асистент /1968/, доцент /1980/ и професор /1988 г./ по социална медицина, здравна политика и мениджмънт в Софийския медицински университет – Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен и НБУ. Почетен доктор е в Университета в Лийдс, Великобритания. Въвежда и преподава за първи път в България учебните дисциплини – „Здравен мениджмънт“, „Здравна политика“, „Мениджмънт на организационната промяна“ и „Мениджмънт на времето“. През 2016 г. е удостоен с почетното звание „академик“ на БАН.
Бил е директор на Научния институт по социална медицина към МА /1988-1993г./, ръководител на катедра по здравен мениджмънт и зам.декан на Факултет „Обществено здраве”. В Програма ФАР ръководи и първия в България академичен курс по здравен мениджмънт (1993-1997). Бил е и член и председател на Борда на директорите на областните болници във Видин и Перник (2002-2008), а през 2014 г. става член на Съвета на директорите на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ ЕАД – София. Президент е на Балканската асоциация по философия и история на медицината.
Академик Веселин Борисов е автор на над 160 научни публикации и 42 книги / 36 монографии и научни издания както и 6 книги художествена литература/ и 4 учебни ръководства. Сред научните му издания се отличават книгите му по проблемите на стратегическия здравен мениджмънт и критичните статии по въпросите на здравната реформа. Изключително популярни са учебниците му – „Синтетична социална медицина” ( две издания) и „Здравен мениджмънт – новата азбука на здравния мениджмънт” ( три издания). Той е основател и главен редактор на сп.”Здравен мениджмънт”, а от 2010 г. е главен редактор и на сп. ”Медицински меридиани” и зам.главен редактор на международния ежегодник „Асклепий”. Последната му книга, посветена на родния край, е „Шедьовърът на бога – Белоградчишки видения“. През 2016 г. публикува две нови книги с научнопопулярен и философско естетически характер „Съмнението-разкъсай веригите“ и „Откровения срещу съмнения“.
Два мандата академик Веселин Борисов е Председател на Специализирания научен съвет по социална медицина, хигиена, професионални болести и токсикология към ВАК. Председател е и на Балканската асоциация по философия и история на медицината. Член е на Управителния съвет на БЛС и на Борда на Югоизточноевропейския медицински форум (SEEMF).
Научен ръководител е на 13 докторски дисертации и на 63 дипломни работи за магистърска степен. Рецензент е на 37 дисертации и 31 конкурса за доценти и професори. Номиниран е от Американския биографичен институт за „Мъж на годината 2002” и е удостоен с академичната награда „Панацея” за 2004 г.
За научната си и обществено полезна дейност академик Веселин Борисов е носител на високи отличия и награди.
Почетен гражданин е на гр. Белоградчик.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1229.

Умира на 25 октомври 2021 г. в София.