Проф.чл.кор.здн Велко Илиев Велков

/1908-1972/
Роден е на 19 март 1908г. в с.Вещица/Белоградчишко/. Завършва агрономство в Тулуза, Франция през 1935г. Научната си и преподавателска дейност започва през 1942г. като асистент в Катедра по градинарство на Агрономическия факултет на СУ-София. Основател/1945г./, професор/1953г./ и ръководител/1953-1968г./ на Катедрата по овощарство при Висшия селскостопански институт – Пловдив. Директор на Института по овощарство – Пловдив/1962-1972г./. Член-кореспондент на БАН/1963г./, заслужил деятел на науката/1972г./.
Основните му научни интереси са в областта на агротехниката и селекцията на овощните култури. Създава три нови сорта праскови и един сорт сливи.
Автор е на над 180 научни труда и публикации, сред които особено ценени сред специалистите са – „Резитба на овощните дървета“, „Овощарство“, „Помология“, „Създаване на интензивни овощни градини“ и др.
Умира на 06.07.1972г. в Пловдив.