Проф. чл.кор. здн Велко Илиев Велков /1908-1972/

Проф. чл.кор. здн Велко Илиев Велков е роден на 19 март 1908 г. в с.Вещица /Белоградчишко/. Завършва агрономство в Тулуза, Франция през 1935 г. Научната си и преподавателска дейност започва през 1942 г. като асистент в Катедра по градинарство на Агрономическия факултет на СУ-София. Основател /1945г./, професор /1953г./ и ръководител /1953-1968 г./ на Катедрата по овощарство при Висшия селскостопански институт – Пловдив. Директор на Института по овощарство – Пловдив /1962-1972г./. Член-кореспондент на БАН /1963/, заслужил деятел на науката /1972/.
Основните му научни интереси са в областта на агротехниката и селекцията на овощните култури. Създава три нови сорта праскови и един сорт сливи.
Автор е на над 180 научни труда и публикации, сред които особено ценени сред специалистите са – „Резитба на овощните дървета“, „Овощарство“, „Помология“, „Създаване на интензивни овощни градини“ и др.
Умира на 6 юли 1972 г. в Пловдив.