Проф. Боримир Илиев Кръстев

Роден е на 25 март 1932г. в с.Орешец. Завършва Белоградчишката гимназия през 1950г.През 1990-91г. е бил ръководител на катедра в Департамента по езиково обучение към Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Работил е и в института за чуждестранни студенти, а по-късно е директор на структурно звено към новосъздадения Нов български университет.
През 2000г. е удостоен съз званието „Почетен професор на Нов български университет“ за утвърждаването и укрепването на Центъра за чужди езици и като негов дългогодишен ръководител.
Специалист е по научните дисциплини – съпоставително езикознание, стилистика, реторика и езикова култура.
Автор и съавтор е на множество публикации и издания сред които водещи са: „Умалителността в българския език“/1976/, „Икономията в българския език“/1981/, „Морфологията на българския език в 187 типови таблици“/1984/, „Граматика на комуникацията“/1991/, „Граматика за всички“/1993/, „Наръчник за културен говор“/1995/, „Популярна реторика“/2005/ и др.
Носител е на орден „Св.св.Кирил и Методий“ II ст., както и на ордена на Правителството на Република Франция „Офицер на академичните палми“ – за преподаването му във френските университети в Страсбург и Екс-ан-Прованс.