Проф. Боримир Илиев Кръстев

Проф. Боримир Илиев Кръстев е роден  на 25 март 1932 г. в с. Орешец. Средното си образование завършва Белоградчишката гимназия през 1950 г., а висше в Софийския университет. Последователно е асистент, доцент и професор по съвременен български език. През 1990 – 91 г. е бил ръководител на катедра в Департамента по езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работил е и в Института за чуждестранни студенти, а по-късно е директор на структурно звено към новосъздадения Нов български университет. Преподавал е и в Югозападен университет – Благоевград.
През 2000 г. е удостоен съз званието „Почетен професор на Нов български университет“ за утвърждаването и укрепването на Центъра за чужди езици и като негов дългогодишен ръководител.
Специалист е по научните дисциплини – съпоставително езикознание, стилистика, реторика и езикова култура.
Автор и съавтор е на множество публикации и издания сред които водещи са: „Умалителността в българския език“ /1976/, „Икономията в българския език“ /1981/, „Морфологията на българския език в 187 типови таблици“ /1984/, „Граматика на комуникацията“ /1991/, „Граматика за всички“ /1993/, „Наръчник за културен говор“ /1995/, „Популярна реторика“ /2005/ и др.
Проф. Боримир Кръстев е носител на орден „Св.св. Кирил и Методий“ II ст., както и на ордена на Правителството на Република Франция „Офицер на академичните палми“ – за преподаването му в продължение на 7 години във френските университети в Страсбург и Екс – ан – Прованс.