Проф. д-р инж. Богдан Трифонов Манджуков

Проф. д-р инж. Богдан Трифонов Манджуков е роден  през 1939 г. в с. Ново село. Средното си образование завършва в Плевенската Лозаро – винарска гимназия и започва трудовата си биография във Винпром – Видин и Винпром – Лом /1956-1957/. Същата година е приет  за студент във Висшия институт по хранително – вкусова промишленост гр. Пловдив, специалност „Инженер – технолог по ферментационни производства“ и през 1962 г. завършва висшето си образование. От 1962 г. до 1970 г. е последователно технолог, старши технолог и началник на производствения отдел във Винпром – Видин. Едновременно с това продължава задочно образованието си и през 1971 г. придобива втора специалност „Инженер – механик по ремонт и поддържане на машини в хранително – вкусовата промишленост“. От 1971 г. до 1978 г. е научен сътрудник II степен в Института по винарска промишленост – София , записва задочна аспирантура и защитава докторската си дисертация. Има специализации във Франция /1973 и 1983/ и в Италия през 1980 г. През периода 1978-1985 г. е главен специалист по иновации и координация на науката в ДСО „Винпром“. През 1979 г. получава научната степен „Старши научен сътрудник“. От 1985 г. до 1992 г. е ръководител на секция „Технология на виното“ в ИВП.

Проф. Богдан Манджуков е председател /1993 – 1997/ и административен секретар /1997 – 2001/ на Сдружението на производителите на търговците на вина и спиртни напитки.

В научно – практическата си дейност се занимава консултации и внос на посадъчен материал и машини за винарската промишленост от известни френски производители, както и с проектирането на винарски предприятия.

Автор е статии, научни и научно популярни публикации в специализирания и ежедневен печат и на книгата „Основи на винарството. Теория и практика“ /2010/.