Ст.н.с. Iст. Богдан Трифонов Манджуков

Роден е в с.Ново село. Специалист по лозарство и винарство