Н.с.IIст. Анка/Ана/ Йоцова Цанова

/1942-2013/
Родена е на 20 юли 1942г. в гр.Дунавци. Началното и основното си образование завършва в родното си място, а средно през 1961г. в Училище за начални учители – Враца. От 1961г. до 1963г. е учителка в с.Извор, Видинско. През годините 1963-1967 завършва Философско-историческия факултет на Софийския университет – специалност „История“. От 1967г. до 1996г. работи в Исторически музей – Видин като екскурзовод, уредник, научен сътрудник и в продължение на 11 години директор/1985-1996г./. В научно-изследователската си дейност е ангажирана най-вече с археологически разкопки и проучвания, като отделя особено внимание на праисторическите обекти от Видинския край – селище от бронзовата епоха до с.Балей/1971-1986/, селище от ранната бронзова епоха до с.Градец/1981-1987/, селища от ранната бронзова епоха и ранната желязна епоха и пещера „Магура“ до с.Рабиша, римския град Рациария и др. Съставител е на експозиционните планове на раздел „Праистория“ в Окръжен исторически музей – Видин. През 1969г. завършва школа по френски език към национален музей „Рилски манастир“, а през 1971г. е на специализация във Франция. През 1996-97г. е началник управление „Хуманитарни дейности“ в община Видин. От 1999г. до 2003г. е общински съветник от листата на БСП. През 2004г. е ангажирана за научен ръководител на разкопките на праисторическото селище край с.Антимово, попадащо в трасето на „Дунав мост-2“.
По-известните й публикации в „Известия на музейте от Северозападна България“ са: „Новооткрити селища от ранната бронзова епоха във Видински окръг“, 1978г. и „Разкопки в пещерата Магура през 1975г., 1975г. Участва като съавтор на книгата „Археологически находки от Видинско“/1978/ и на албума „Рабишката пещера Магура“/1981/.
Умира през 2013г. във Видин.
За повече информация ДА-Видин, Ф-1211