Н.с.IIст. Анка/Ана/ Йоцова Цанова

Н.с. II ст. Анка /Ана/ Йоцова Цанова е родена на 20 юли 1942 г. в гр. Дунавци. Началното и основното си образование завършва в родното си място, а средно през 1961 г. в Училище за начални учители – Враца. От 1961 г. до 1963 г. е учителка в с. Извор, Видинско. През годините 1963-1967 г. завършва Философско-историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – специалност „История“. От 1967 г. до 1996 г. работи в Исторически музей – Видин като екскурзовод, уредник, научен сътрудник и в продължение на 11 години директор /1985-1996/. В научно-изследователската си дейност е ангажирана най-вече с археологически разкопки и проучвания, като отделя особено внимание на праисторическите обекти от Видинския край – селище от бронзовата епоха до с. Балей /1971-1986/, селище от ранната бронзова епоха до с. Градец /1981-1987/, селища от ранната бронзова епоха и ранната желязна епоха и пещера „Магура“ до с. Рабиша, римския град Рациария и др.

Ана Йоцова е съставител  на експозиционните планове на раздел „Праистория“ в Окръжен исторически музей – Видин. През 1969 г. завършва школа по френски език към национален музей „Рилски манастир“, а през 1971 г. е на специализация във Франция. През 1996 – 97 г. е началник управление „Хуманитарни дейности“ в община Видин. От 1999 г. до 2003 г. е общински съветник от листата на БСП. През 2004 г. е ангажирана за научен ръководител на разкопките на праисторическото селище край с. Антимово, попадащо в трасето на „Дунав мост-2“.
По-известните й публикации в „Известия на музейте от Северозападна България“ са: „Новооткрити селища от ранната бронзова епоха във Видински окръг“ /1978/ и „Разкопки в пещерата Магура през 1975 г.“ /1975/. Участва като съавтор на книгата „Археологически находки от Видинско“ /1978/ и на албума „Рабишката пещера Магура“ /1981/.
Умира на 24 януари 2013 г. във Видин.
За повече информация виж ДА-Видин, Ф-1211