Ст.н.с. Ярослав Петров Йоцов /1905-1977/

Ст.н.с. Ярослав Петров Йоцов е роден на 27 февруари 1905 г. в гр. Видин. През 1924 г. завършва Видинската гимназия. През периода 1926-1944 г. е общински и държавен служител, кооперативен и читалищен деец във Видин и София. От 1945 г. до 1952 г. е търговски директор на химическите заводи в Костинброд. През 1953 г. става старши научен сътрудник към БАН и от 1954 г. до 1971 г. е завеждащ секция „Нова българска история“ в Института за българска история към академията. Публикувал е 69 статии предимно в научни издания, свързани с новата българска история.
По-значимите му научни трудове са: „Балканската война“ /1946/, „Класи и партии у нас до 1923 година“ /1947/, „Намесата на България в Първата световна война“ /1947/, „Управлението на „Демократическия сговор“1 и 2ч. /1948-1949/, „Управлението на Земеделския съюз“1 и 2ч. /1949-1950/, „Към характеристиката на „народняшкото“ управление/1894-1899г./ /1951/, „За социално-икономическата основа на фашистката диктатура у нас в нейния начален етап/1923-1925г./ /1959/, „Дипломатически студии по нашето освобождение“, т.1 и др. Има личен фонд в БАН.
Умира на 29 март 1977 г. в София.