Ст.н.с. Ярослав Петров Йоцов

/1905-1977/
Роден на 27 февруари 1905г. в гр.Видин. През 1924г. завършва Видинската гимназия. През периода 1926-1944г. е общински и държавен служител, кооперативен и читалищен деец във Видин и София. От 1945г. до 1952г. е търговски директор на химическите заводи в Костинброд. През 1953г. става старши научен сътрудник към БАН и от 1954г. до 1971г. е завеждащ секция „Нова българска история“ в Института за българска история към академията.
По-значимите му научни трудове са: „Балканската война“/1946/, „Класи и партии у нас до 1923 година“/1947/, „Намесата на България в Първата световна война“/1947/, „Управлението на „Демократическия сговор“1 и 2ч./1948-1949/, „Управлението на Земеделския съюз“1 и 2ч./1949-1950/, „Към характеристиката на „народняшкото“ управление/1894-1899г.//1951/, „За социално-икономическата основа на фашистката диктатура у нас в нейния начален етап/1923-1925г.//1959/, „Дипломатически студии по нашето освобождение“, т.1 и др.
Умира на 29 март 1977г. в София.